Arugam Bay

Surfstranden Arugam Bay ligger 314 km fra Colombo og 2 ½ km syd for den lille by Pottuvil i Ampara-distriktet, der hører til den tørre zone langs Sri Lankas sydøstlige kyst.

Om Ampara District

Ampara tilhører den østlige provins Sri Lanka. Det er en fjerntliggende by på østkysten af Sri Lanka, omkring 360 km fra hovedstaden Colombo. Ampara er den største uafskallet høst provins i landet, og har Det Indiske Ocean på østkysten af Sri Lanka som en fiskeressource. De fleste civile er singalesiske, mens tamiler og srilankanske maurere også bor i de kystnære dele af distriktet.

Om den østlige provins

Den østlige provins er en af 9 provinser i Sri Lanka. Provinserne har eksisteret siden det 19. århundrede, men de havde ikke nogen juridisk status indtil 1987, da den 13. ændring af 1978 forfatning Sri Lanka etablerede provinsråd. Mellem 1988 og 2006 blev provinsen midlertidigt fusioneret med den nordlige provins for at danne den nordøstlige provins. Hovedstaden i provinsen er Trincomalee. Den østlige provins befolkning var 1.460.939 i 2007. Provinsen er den mest forskelligartede i Sri Lanka, både etnisk og religiøst.

Eastern provinsen har et areal på 9,996 kvadratkilometer (3,859.5 sq mi) .Provinsen er omgivet af den nordlige provins mod nord, Bengalbugten mod øst, den sydlige provins mod syd, og Uva, Central og North Central provinser mod vest. Provinsens kyst er domineret af laguner, den største er Batticaloa lagune, Kokkilai lagune, Upaar Lagoon og Ullackalie Lagoon.

About Ampara District

Ampara is belongs to the Eastern Province of Sri Lanka. It is a remote city on the East Coast of Sri Lanka, about 360 km from the capital city of Colombo. Ampara is the largest paddy harvesting province in the country, and has the Indian Ocean on the east coast of Sri Lanka as a fisheries resource. Most of the civilians are Sinhala, while Tamils and Sri Lankan Moors also live in the coastal parts of the district.

About Eastern Province

The Eastern Province is one of the 9 provinces of Sri Lanka. The provinces have existed since the 19th century but they didn't have any legal status until 1987 when the 13th Amendment to the 1978 Constitution of Sri Lanka established provincial councils. Between 1988 and 2006 the province was temporarily merged with the Northern Province to form the North-East Province. The capital of the province is Trincomalee. The Eastern province's population was 1,460,939 in 2007. The province is the most diverse in Sri Lanka, both ethnically and religiously.

Eastern province has an area of 9,996 square kilometers (3,859.5 sq mi).The province is surrounded by the Northern Province to the north, the Bay of Bengal to the east, the Southern Province to the south, and the Uva, Central and North Central provinces to the west. The province's coast is dominated by lagoons, the largest being Batticaloa lagoon, Kokkilai lagoon, Upaar Lagoon and Ullackalie Lagoon.